A leatherback turtle returning to lay eggs once again in Thai Muang beach

พังงา – เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 จังหวัดภูเก็ต สำรวจการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล พบร่องรอยเต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่ในพื้นที่อุทยานฯ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 01.00 น. โดยครั้งนี้นับเป็นการพบการขึ้นวางไข่เป็นรังที่ 3 ของอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง (รังที่ 4 ของฤดูกาล) 

A leatherback turtle returning to lay eggs once again in Thai Muang beach

ในครั้งนี้ ยังพบร่องรอยของแม่เต่าไม่ชัดเจน เบื้องต้นจากการวัดรอย พบความกว้างช่วงอกประมาณ 70-80 ซม. ความกว้างพายทั้งหมดประมาณ 140-150 ซม. จึงได้ทำการสักหาไข่เต่าตามภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อตรวจสอบตำแหน่งหลุมไข่จนพบ หลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการขุดย้ายเนื่องจากมีความเสี่ยงที่น้ำทะเลจะท่วมถึง พบความลึกก้นหลุมไข่ 80 ซม. ความกว้างหลุมไข่ 29 ซม. พบไข่ทั้งหมด 122 ฟอง เป็นไข่สมบูณ์ 80 ฟอง ไข่ลม 42 ฟอง ไข่เต่ามีขนาด 5.08 ซม. โดยจุดวางไข่อยู่บริเวณพิกัด UTM 47P 415180  935780

A leatherback turtle returning to lay eggs once again in Thai Muang beach
A leatherback turtle returning to lay eggs once again in Thai Muang beach

ไข่เต่าดังกล่าวได้ถูกนำไปเพาะฟักในจุดที่สะดวกต่อการดูแลบริเวณหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยว  ที่อยู่พ้นแนวน้ำขึ้นสูงสุดเพื่อให้ไข่เต่าได้มีโอกาสฟักตัวตามธรรมชาติ   โดยมีเจ้าหน้าที่ฯ คอยตรวจสอบ ดูแลป้องกัน การรบกวนจากสัตว์หรือมนุษย์อย่างต่อเนื่อง และจะใช้เวลาอีก 55-60 วัน ไข่เต่าจะฟักตัว คาดว่าน่าจะอยู่ในช่วงระหว่างวันที่ 19-24 กุมภาพันธ์ 2567

ภาพและข่าว อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมือง

A leatherback turtle returning to lay eggs once again in Thai Muang beach