"Big Mom," the largest leatherback sea turtle of the year, has laid eggs once again

พังงา – เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 จังหวัดภูเก็ต สำรวจการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล พบร่องรอยเต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่ในพื้นที่อุทยานฯ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2566 เวลา 03.13 น. โดยครั้งนี้นับเป็นการพบการขึ้นวางไข่เป็นรังที่ 4 ของอุทยานแห่งชาติเขาลำปี – หาดท้ายเหมือง (รังที่ 5 ของฤดูกาล)

"Big Mom," the largest leatherback sea turtle of the year, has laid eggs once again
"Big Mom," the largest leatherback sea turtle of the year, has laid eggs once again

เบื้องต้นจากการวัดรอย พบความกว้างช่วงอก 130 ซม. ความกว้างพายทั้งหมดประมาณ 220 ซม. นับเป็นแม่เต่ามะเฟืองที่มีขนาดใหญ่กว่าทุกรังที่ขึ้นวางไข่ (ฤดูกาล 2566-2567) น่าจะเป็นแม่เต่าตัวที่ 3 ของปีนี้ จึงได้ทำการสักหาไข่เต่าตามภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อตรวจสอบตำแหน่งหลุมไข่จนพบ เจ้าหน้าที่ทำการขุดย้ายเนื่องจากมีความเสี่ยงที่น้ำทะเลจะท่วมถึง ความลึกก้นหลุมไข่ 85 ซม. ความกว้างหลุมไข่ 25 ซม. พบไข่ทั้งหมด 139 ฟอง เป็นไข่สมบูณ์ 102 ฟอง ไข่ลม 37 ฟอง ไข่เต่ามีขนาด 5.03 ซม. โดยจุดวางไข่อยู่บริเวณพิกัด UTM 47P 413556 942788

"Big Mom," the largest leatherback sea turtle of the year, has laid eggs once again
"Big Mom," the largest leatherback sea turtle of the year, has laid eggs once again

เจ้าหน้าที่ได้ย้ายไข่เต่ามะเฟืองไปเพาะฟักในจุดที่สะดวกต่อการดูแลบริเวณหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่อยู่พ้นแนวน้ำขึ้นสูงสุดเพื่อให้ไข่เต่าได้มีโอกาสฟักตัวตามธรรมชาติ ทั้งนี้จะมีเจ้าหน้าที่ฯ คอยตรวจสอบดูแลป้องกันการรบกวนจากสัตว์หรือมนุษย์อย่างต่อเนื่อง และจะใช้เวลาอีก 55 – 60 วัน ไข่เต่าจะฟักตัว คาดว่าน่าจะอยู่ในช่วงระหว่างวันที่ 22-27 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวและภาพ อุทยานแห่งชาติเขาลำปี – หาดท้ายเหมือง