A Leatherback turtle laid its eggs again as a New Year's gift

พังงา – เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 จังหวัดภูเก็ต สำรวจการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเลโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ (drone) พบแม่เต่ามะเฟืองกำลังวางไข่บริเวณชายหาดท้ายเหมืองในพื้นที่อุทยานฯ กลางดึกของคืนวันปีใหม่ ย่างเข้าสู่วันที่ 2 มกราคม 2567 เวลา 01.29 น. โดยครั้งนี้นับเป็นการพบการขึ้นวางไข่เป็นรังที่ 5 ของอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง (รังที่ 6 ของฤดูกาล)

A Leatherback turtle laid its eggs again as a New Year's gift
A Leatherback turtle laid its eggs again as a New Year's gift

จากการวัดขนาดแม่เต่ามะเฟือง พบความกว้างกระดอง 105 ซม. ความยาวกระดอง 180 ซม. พบตำหนิบริเวณปลายพายด้านซ้ายแหว่งเล็กน้อย เจ้าหน้าที่ได้ถ่ายภาพเพื่อเก็บไว้ใช้ยืนยันอัตลักษณ์หลังจากแม่เต่าเดินกลับลงทะเล และเนื่องจากบริเวณที่แม่เต่าวางไข่ไว้มีความเสี่ยงต่อการสูญหายและน้ำทะเลจะท่วมถึง จึงได้ทำการขุดย้ายไข่เต่า โดยความลึกก้นหลุมไข่มีขนาด 80 ซม. ความกว้างหลุมไข่ 27 ซม. พบไข่ทั้งหมด 120 ฟอง เป็นไข่สมบูณ์ 78 ฟอง ไข่ลม 42 ฟอง ไข่เต่ามีขนาด 5.42 ซม. จุดวางไข่อยู่บริเวณพิกัด UTM 47P 416280 931257

A Leatherback turtle laid its eggs again as a New Year's gift

ไข่เต่ามะเฟืองรังดังกล่าว ได้ถูกย้ายไปเพาะฟักในจุดที่สะดวกต่อการดูแลบริเวณหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่อยู่พ้นแนวน้ำขึ้นสูงสุดเพื่อให้ไข่เต่าได้มีโอกาสฟักตัวตามธรรมชาติ คาดว่าเวลาฟักตัวน่าจะอยู่ในช่วงวันที่ 25 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2567

การพบแม่เต่ามาวางไข่บ่อยครั้งเป็นการยืนยันว่าหาดท้ายเหมืองมีความเงียบสงบสวยงามมีสภาพตามธรรมชาติสูง ควรอนุรักษ์ไว้ตามที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นมรดกโลกต่อไป

ภาพและข่าว อุทยานแห่งชาติเขาลำปี – หาดท้ายเหมือง