Government and Private Sectors in Phuket Signs MOU on Marine Tourism Industry Safety

ภูเก็ต – เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 17.30 น. ณ ห้องไวท์เฮาส์ ภูเก็ตโบ๊ทลากูน ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการลงนาม MOU ในงานความปลอดภัยด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางทะเล โดยมี นายกองเอก อดุลย์ ชูทอง นายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายอำเภอเมืองภูเก็ต นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต, นายชอน แอรอน สแตนนิ่ง ประธานกรรมการบริษัท 5 สตาร์มารีน จำกัด, นายณชพงษ์ ประนิตย์ ผู้อำนวยการเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต, ตำรวจน้ำ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

Government and Private Sectors in Phuket Signs MOU on Marine Tourism Industry Safety
Government and Private Sectors in Phuket Signs MOU on Marine Tourism Industry Safety

สำหรับการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในงานความปลอดภัยด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางทะเล เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางทะเลอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอคภัยโดยรวมภายในอุตสาหกรรมทางทะเลภูเก็ต โดยบันทึกความเข้าใจดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อจัดการกับประเด็นสำคัญต่าง ๆ และใช้มาตรการเพื่อรับรองความเป็นอยู่ที่ดีของทั้งพนักงานและผู้โดยสาร

Government and Private Sectors in Phuket Signs MOU on Marine Tourism Industry Safety
Government and Private Sectors in Phuket Signs MOU on Marine Tourism Industry Safety

ประเด็นสำคัญที่ครอบคลุมใน MOU ได้แก่ การทดสอบสารเสพติด:พนักงานทุกคนของบริษัทอุตสาหกรรมทางทะเลได้รับคำสั่งให้ตรวจสารเสพติดก่อนเริ่มทำงานวันแรก ผลต้องเป็นลบเท่านั้น เพราะนี่คือสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเริ่มการทำงาน, การทดสอบสารเสพติดแบบสุ่มสำหรับคนประจำเรือทุกคน (กัปต้น ช่างเครื่องเรือ เด็กดูแลเรือ ไกด์) จะดำเนินการทุก ๆ 15 วัน, เสื้อชูชีพ:เรือทุกลำจะต้องมีเสื้อชูชีพที่เพียงพอและเหมาะสมสำหรับผู้โดยสารและคนประจำเรือทุกคนบนเรือ, การฝึกอบรม:ลูกเรือ กัปตัน ไกด์ และช่างเครื่องเรือทุกคนจะต้องเข้าร่วมหลักสูตรการฝืกอบรมการปฐมพยาบาลอย่างเป็นประจำ และช่างเครื่องเรือ (ลูกเรือ) จะต้องผ่านการฝึกอบรมและได้รับใบรับรองความสามารถการฝึกอบรมความปลอดภัยในการเดินเรือและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการออกแบบและจัดทำโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Government and Private Sectors in Phuket Signs MOU on Marine Tourism Industry Safety

สำหรับกิจกรรมงานความปลอดภัยทางทะเลภูเก็ตในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้มีบทบาทสำคัญในการจัดลำดับความสำคัญของความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและผู้โดยสาร ซึ่งถือเป็นแบบอย่างสำหรับการปฏิบัติทางทะเลที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นในภูมิภาค และเป็นการแสดงพลังส่งเสริมความร่วมมือและความมุ่งมั่นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมในการท่องเที่ยวทางทะเล มาร่วมกันยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของอุตสาหกรรมทางทะเลในภูเก็ตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

Government and Private Sectors in Phuket Signs MOU on Marine Tourism Industry Safety
Government and Private Sectors in Phuket Signs MOU on Marine Tourism Industry Safety
Government and Private Sectors in Phuket Signs MOU on Marine Tourism Industry Safety

ภาพและข่าว: ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต