“M.V. Andaman Seafarer 2”

ภูเก็ต – วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ท่าเรืออ่าวฉลอง นายโสภณ  สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดตัวเรือลำใหม่ “M.V. Andaman Seafarer 2” ของบริษัท ซีฟาเรอร์ ไดเวอร์ ภูเก็ต จำกัด

“M.V. Andaman Seafarer 2”

โดยมี นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายวรศิษย์ พุฒจีบ นายอำเภอเมืองภูเก็ต นายอดูลย์ ระลึกมูล เจ้าพนักงานตรวจเรือชำนาญการ นางศึกษาวดี จันทร์ชู นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม และมี Mr. Randhir Bansal กรรมการบริษัท ซีฟาเรอร์ ไดเวอร์ ภูเก็ต จำกัด ให้การต้อนรับและแนะนำเรือ    

“M.V. Andaman Seafarer 2”
“M.V. Andaman Seafarer 2”

บริษัท ซีฟาเรอร์ ไดเวอร์ ภูเก็ต จำกัด ได้ทำการรีแบรนด์ใหม่โดยได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนชาวต่างชาติกลายมาเป็นธุรกิจดำน้ำเชิงอนุรักษ์ให้บริการนำเที่ยวประเภททั้งดำน้ำลึกและดำน้ำตื้น ชมความงดงามของทรัพยากรธรรมชาติในทะเลอันดามัน พร้อมกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล  โดยเรือ M.V. Andaman Seafarer 2 ลำนี้  สร้างขึ้นเพื่อเป็นเรือท่องเที่ยวที่มีความแข็งแรงและปลอดภัย ถูกต้องตามมาตรฐานของการต่อเรือ สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวทางทะเล

“M.V. Andaman Seafarer 2”

โอกาสนี้ ผวจ.ภูเก็ตพร้อมคณะ ได้ร่วมตรวจพื้นที่โป๊ะจอดเรือท่าเทีบยเรืออ่าวฉลอง และทักทายให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการดูและให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย  รวมถึงรักษาความสะอาดและดูแลสภาพแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลด้วย

 

“M.V. Andaman Seafarer 2”
“M.V. Andaman Seafarer 2”

ข่าวและภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์ภูเก็ต

“M.V. Andaman Seafarer 2”