Celebration of Prosperity and Happiness

ภูเก็ต – วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ไลม์ไลท์ ภูเก็ต  ถนนดีบุก นายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดเทศกาลโคมไฟภูเก็ต ครั้งที่ 8 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 3 – 24 กุมภาพันธ์ 2567

Celebration of Prosperity and Happiness

ร่วมกับนางพาณี โกยสมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ ไลม์ไลท์  ภูเก็ต นายทิวัต สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นางรัชดาภรณ์ โออินทร์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต  นางสาวสุนีย์รัตน์ รุจีมาศ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต นายก้องศักดิ์ คู่พงศกร ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต

Celebration of Prosperity and Happiness
Celebration of Prosperity and Happiness

เทศกาลโคมไฟภูเก็ต “ป้างเตงโห่ย หยวนเซียวเจ๊ะ” เป็นเทศกาลที่ชาวภูเก็ตร่วมกันตกแต่งบ้านเรือนให้สวยงามด้วยการประดับโคมไฟพร้อมทำความสะอาดบ้านไปด้วย  จึงเป็นกิจกรรมที่ครอบครัวได้ทำร่วมกัน นับเป็นเทศกาลแห่งความรัก ความสามัคคีซึ่งไลม์ไลท์ ภูเก็ต ได้ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามนี้มาตลอดทุกปี

Celebration of Prosperity and Happiness

“ตรุษจีนจะไม่สมบูรณ์หากขาดเทศกาลโคมไฟ” จึงขอเชิญชวนชาวภูเก็ตทุกคน มาร่วมประดับประดาบ้านเรือนในช่วงเทศกาลโคมไฟนี้ และร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมความสวยงามของการตกแต่งโคมไฟ รับความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลโคมไฟและตรุษจีนนี้ด้วย

Celebration of Prosperity and Happiness

นอกจากนี้ ห้างไลม์ไลท์ภูเก็ตยังเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและชาวภูเก็ต มาถ่ายภาพการตกแต่งโคมไฟที่สวยงามได้ ตั้งแต่วันนี้ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 076 682900 ฝ่ายพื้นที่ โทร. 092 1295468

ข่าวและภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์ภูเก็ต