พังงา –  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นายปรารพ แปลงงาน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 จังหวัดภูเก็ต เฝ้าติดตามการฟักของไข่เต่ามะเฟือง โดยลูกเต่ารังนี้ใช้เวลาเพาะฟัก 58-59 วัน โดยวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 22.45 น. ลูกเต่ามะเฟืองบางส่วนได้ฟักออกจากไข่และเดินออกจากหลุมฟัก จำนวน 6 ตัว

ต่อมาวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 20.00 น. ลูกเต่ามะเฟืองได้ทยอยเดินขึ้นจากหลุมฟักและเดินลงสู่ทะเลจนตัวสุดท้าย เมื่อเวลา 23.02 น. จำนวน 61 ตัว และมีลูกเต่าที่ถุงไข่แดงหน้าท้องยังไม่ปิด จำนวน 3 ตัว จึงนำไปพักฟื้นในตู้ ICU Box เพื่อรอปล่อยสู่ทะเล รวมลูกเต่าที่ฟักทั้งสิ้น 70 ตัว

เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบหลุมเพาะฟัก พบไข่ไม่ได้รับการผสม 10 ฟอง ไข่ตายโคม 2 ตัว อัตราการฟักเท่ากับ 97.22% นับเป็นอัตราการฟักที่สูงมาก ถือเป็นการรอคอยที่คุ้มค่า ในความสูญเสียยังมีความหวังจากลูกๆ ของแม่เต่ามะเฟือง “แม่ท้ายเหมือง” ให้กลับมาสู่ชายหาดท้ายเหมืองในอนาคต

ข่าวและภาพ อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง