ภูเก็ต – เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมดุสิตธานีลากูน่า นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม ประธานมูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน ร่วมเสวนาโครงการ Phuket MICE Sustainability Model ซึ่งจัดโดยสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคใต้ (ทีเส็บ) ร่วมกับ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ ทีเส็บ MICE Capabilities เพื่อเพิ่มองค์ความรู้และขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ให้ได้มีมาตรฐาน และเป็นพื้นฐานสําคัญต่อการขับเคลื่อนธุรกิจสําหรับทุกองค์กรในพื้นที่

นายภูมิกิตต์ ได้กล่าวในที่ประชุมว่า มูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน ได้เริ่มดำเนินการโครงการนำร่อง “ความเป็นกลางทางคาร์บอน” ในบริเวณชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ด้วยการขอความร่วมมือชุมชนและร้านค้าในหลาดใหญ่ ช่วยกันคัดแยกขยะเพื่อนำขยะไปจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมูลนิธิฯ จะแจกถุงขยะ 4 สี ให้กับชุมชนและร้านค้าเพื่อทำการแยกประเภทขยะอย่างชัดเจน และจัดเตรียมจุดทิ้งขยะ 4 จุดบนถนนถลาง และอีก 2 จุด ณ ลานมังกร ในระหว่างที่มีกิจกรรมถนนคนเดินและวันท่องเที่ยวทั่วไป

ประเภทถุงขยะจำแนกเป็น สีเหลือง – ขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้, สีเขียว – ขยะประเภทอาหาร, สีฟ้า – ขยะทั่วไป และสีชมพู – ไขมัน, น้ำมันใช้แล้ว โดยเทศบาลนครภูเก็ต และอบจ.ภูเก็ต จะนำขยะที่แยกไว้ไปจัดการตามกระบวนการที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป

สำหรับการให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในบริเวณถนนถลางและเมืองเก่าภูเก็ต ทางมูลนิธิฯ ได้จัดอาสาสมัคร นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และกลุ่ม Phuket Young Ambassador ซึ่งจะมีชื่อเรียกว่า “ยุวทูตรักษ์สิ่งแวดล้อมภูเก็ต” ลงพื้นที่ในวันที่มีกิจกรรมถนนคนเดินหลาดใหญ่ ซึ่งมีจำนวนนักท่องเที่ยวหนาแน่น ตั้งแต่เวลา 17:00-22:00 น. โดยอาสาสมัครดังกล่าว จะช่วยประชาสัมพันธ์และแนะนำให้นักท่องเที่ยวทิ้งขยะให้ตรงตามประเภทในถุงขยะที่จัดไว้ โดยจะเริ่มลงพื้นที่กลางเดือนมีนาคม กำหนดระยะเวลาวัดผล 3 เดือน

นอกจากนี้ นายภูมิกิตติ์ยังกล่าวอีกว่า จากสถิติขยะที่ทิ้งเปล่าจากอาหาร หรือ Food Waste  เกิดจากหลายสาเหตุ อาทิ เช่นการจัดผักหัวจานในอาหาร และการทานอาหารเหลือ ซึ่งทำให้เกิดขยะที่ไม่จำเป็นขึ้น จึงอยากจะขอความร่วมมือผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เลิกหรือลดการจัดการกับอาหารประเภทดังกล่าวด้วย ซึ่งจะสามารถลดปริมาณขยะอินทรีย์ที่ปัจจุบันคิดเป็น 47% ของขยะทั้งหมดของภูเก็ต

ทั้งนี้ ภายในงานเสวนายังมีการสาธิตเครื่องกำจัดขยะอาหาร เพื่อนำไปทำปุ๋ยปลุกผัก ต้นไม้ได้อีกด้วย

ข่าวและภาพ: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต