ภูเก็ต – วันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 19.30 น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดการแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ ท้าวเทพกระษัตรี – ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2567 ณ อนุสรณ์สถานเมืองถลาง (บ้านเหรียง) ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยมี นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต, นายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ และมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และประชาชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก

จังหวัดภูเก็ต โดย อบจ.ภูเก็ต ได้จัดงานแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ สดุดีท้าวเทพกระษัตรี – ท้าวศรีสุนทร ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติประวัติและสํานึกในพระคุณของท้าวเทพกระษัตรี – ท้าวศรีสุนทร และเหล่าบรรพชนชาวถลาง ที่ได้สร้างวีรกรรมด้วยความกล้าหาญ เสียสละชีวิตและเลือดเนื้อปกป้องคุ้มครองแผ่นดินเมืองภูเก็ตไว้ จนบังเกิดผลให้ลูกหลานได้อยู่อาศัยด้วยความร่มเย็นเป็นสุขมาจวบจนทุกวันนี้

จากเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ที่เหล่าบรรพชนได้ป้องกันรักษาเมืองถลางให้พ้นจากข้าศึกไว้ ในช่วงศึกสงครามเก้าทัพ และได้ชัยชนะเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2328 นับแต่วาระสําคัญนั้นมา จึงกำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันถลางชนะศึก และในปี พ.ศ.2567 ถือเป็นวันแห่งการครบรอบ 239 ปี

สําหรับการแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ ในปีนี้ นําเสนอรูปแบบการจัดงานผ่านแนวคิด “การเดินทางกว่าจะมาเป็นภูเก็ต (The Journey)” ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการแสดงวิถีพื้นบ้าน การจําหน่ายสินค้าพื้นเมือง ของดีเมืองภูเก็ต และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

ข่าวและภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต