กระบี่ – เสร็จสิ้นไปแล้วกับการเปิดโอกาสให้สาธุชนชาวใต้ ได้เข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ซึ่งได้อัญเชิญมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล อ.อ่าวลึก จ. กระบี่ ระหว่างวันที่ 15 – 18 มีนาคม 2567 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 นี้ โดยมียอดสาธุชนเข้าร่วมสักการะ ทั้ง 4 วัน เป็นจำนวนกว่าเจ็ดแสนคน

โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกระบี่ ได้จัดการแสดงชุดวัฒนธรรมต่างๆ รวมทั้งการแสดงชุดแสงไฟแห่งพุทธคยา ณ กระบี่ (BODH GAYA ILLUMINATION@KRABI)  เพื่อเป็นการบูชาสักการะองค์พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุทุกวัน

ในคืนวันที่ 18 มีนาคม ซึ่งเป็นคืนสุดท้าย ได้จัดการแสดงโขนชุดใหญ่ตอน พระรามข้ามสมุทรสับประยุทธ์พญามารน้อมนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอีกด้วย

ทั้งนี้ ททท.สำนักงานกระบี่ คาดการณ์ว่า จากการที่มีผู้มาสักการะพระบรมสารีริธาตุและพระอรหันตธาตุในระหว่างวันดังกล่าว ทำให้มีเงินสะพัดจากรายได้การท่องเที่ยวเกิดขึ้นถึง 2,684 ล้านบาท

ข้อมูล: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ และ ททท. กระบี่