ภูเก็ต – วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 18.00 น. ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน เวลา 18.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ นางอัญชลี วานิช เทพบุตร นายกสมาคมศิลป์ภูเก็จ ให้การต้อนรับศิลปินทั้งจากภูเก็ต ต่างจังหวัดและต่างประเทศ รวมทั้งผู้มาร่วมกิจกรรมประมูลภาพวาดจากศิลปิน ในช่วงงาน “มหกรรมศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติภูเก็ต” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 30 มีนาคมนี้

โดยในวันดังกล่าว ทางสมาคมศิลป์ภูเก็จ ได้เปิดให้ประมูลภาพวาดจากศิลปินภูเก็ตและสงขลา จำนวน 11 ภาพ ซึ่งมียอดรายได้จากการประมูลรวม 490,998 บาท ซึ่งทางสมาคมศิลป์ภูเก็จจะนำไปใช้ในการดำเนินงานต่อไป

งานมหกรรมศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติภูเก็ต (Phuket International Contemporary Art Festival) มีศิลปินเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 78 คน ประกอบด้วย ศิลปินจากภูเก็ต 43 คน ศิลปินต่างจังหวัด 17 คน และศิลปินจากต่างประเทศ 18 คน

คุณอัญชลี วานิช เทพบุตร นายกสมาคมศิลป์ภูเก็จ กล่าวว่า งานมหกรรมศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติภูเก็ต  จัดขึ้นโดยทางสมาคมศิลป์ภูเก็จ ร่วมกับ อบจ.ภูเก็ต และสมาคมศิลปินนานาชาติภาคใต้ เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเปิดตัวสมาคมศิลป์ภูเก็จ และในการประมูลภาพวาดของศิลปินภูเก็ตและศิลปินสงขลา จำนวน 11 ภาพ ในครั้งนี้ ได้รับความสนใจและผู้ที่ชื่นชอบในงานศิลปะเป็นอย่างดี โดยจะเห็นได้จากราคาประมูลบางภาพมีมูลค่าสูงถึง 110,000 บาท ซึ่งทางสมาคมฯ จะนำเงินรายได้นี้ไปใช้ในกิจกรรมของสมาคมฯ เพื่อขับเคลื่อนเมืองภูเก็ตไปสู่เมืองศิลปะวัฒนธรรม  อย่างสร้างสรรค์และงดงามในอนาคตอันใกล้นี้

โอกาสนี้ นายกสมาคมศิลป์ภูเก็จ ได้กล่าวขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน โดยเฉพาะภาคีเครือข่ายศิลปินที่ร่วมขับเคลื่อนเมืองภูเก็ตไปพร้อมๆ กัน

ข่าวและภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต, อบจ.ภูเก็ต