ภูเก็ต – วันที่ 14 เมษายน 2567 นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐเอกชนประชาชนเครือข่ายทางด้านวัฒนธรรมร่วมโครงการ Songkarn in Thailand, traditional Thai New Year festival จังหวัดภูเก็ต โดยในปีนี้ได้มีการจัดขบวนรถพาเหรดมหาสงกรานต์และการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม นำเสนออัตลักษณ์งานประเพณีสงกรานต์อย่างยิ่งใหญ่

ขบวนพาเหรดเริ่มออกจากหน้าห้างสรรพสินค้าไลม์ไลท์ ภูเก็ต เลี้ยวขวาผ่านไปรษณีย์ภูเก็ต ตรงไปวงเวียนหอนาฬิกา ผ่านถนนภูเก็ต เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพังงา ผ่านถนนเยาวราช เลี้ยวขวาเข้าถนนดีบุก ผ่านหน้าวัดพุทธมงคลฯ จบขบวนที่ไลม์ไลท์ ภูเก็ต รวมระยะทาง 1.5 กม. หลังจากนั้น ได้มีพิธีเปิด โดยได้รับเกียรติจาก นางลาลีวรรณ กาญจนจารี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการเปิดโครงการ Songkarn in Thailand, traditional Thai New Year festival จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2567 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (ลานมังกร)

สำหรับการจัดกิจกรรมนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ปี 2567 ในหัวข้อ การอนุรักษ์สืบสานเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีสงกรานต์และสร้างการรับรู้ในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ในประเทศไทย ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ โดยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) และขับเคลื่อน Soft Power ด้านท่องเที่ยวและเทศกาลประเพณี (เฟสติวัล) ตามนโยบายรัฐบาล ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างงานสร้างรายได้สู่ประชาชนและชุมชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ

ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตได้เป็น 1 ใน 5 จังหวัดส่วนภูมิภาค (เชียงใหม่ ขอนแก่น สมุทรปราการ ชลบุรี และภูเก็ต) ที่กระทรวงวัฒนธรรมได้กำหนดจัดงานเพื่อนำเสนอกิจกรรมที่อนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรม สื่อถึงอัตลักษณ์ของแต่ละภูมิภาค ผ่านขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ สักการะและสรงน้ำพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ทำบุญสรงน้ำพระ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน วิถีถิ่นตลาดวัฒนธรรม 1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่นเป็นต้น

โดยการจัดงานประเพณีสงกรานต์มีเป้าหมายเพื่อเน้นกิจกรรมการสืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และเผยแพร่คุณค่าสาระที่งดงามของสงกรานต์ไทย ที่แสดงออกถึงความรักความกตัญญูรู้คุณความอ่อนโยนและความสนุกสนานรื่นเริง รวมทั้งขอความร่วมมือให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศที่จัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ รณรงค์ให้คนไทยแต่งกายผ้าไทย ใส่เสื้อลายดอก ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นอัตลักษณ์ของการแต่งกายในช่วงเทศกาล และเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว พร้อมรณรงค์เรื่องความปลอดภัย การใช้น้ำสะอาด งดใช้แป้ง สี อุปกรณ์ฉีดน้ำแรงดันสูง ไม่ถือโอกาสนี้กระทำการลวนลามทั้งผู้หญิงและผู้ชาย จนทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย

ภาพและข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต