ภูเก็ต –  เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาสังคมและภาคเอกชน เตรียมจัดงาน Discover Phuket Pride 2024 @ Old Town ภายใต้โครงการ ไพรด์พาเหรด (Pride Parade) ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2567 มุ่งสร้างนครภูเก็ตให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในเขตเมืองให้หมุนเวียน

นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต  เปิดเผยถึงการจัดงาน Discover Phuket Pride 2024 @ Old Town ว่า ด้วยจังหวัดภูเก็ต เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ การสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวและเปิดกว้างในเรื่องสิทธิมนุษยชนในภาวะที่สังคมโลกเต็มไปด้วยความหลากหลายนับเป็นอีกเรื่องที่มีความสำคัญ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือกลุ่ม LGBTQ+ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer/Questioning, and others) ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่สนับสนุนสิทธิมนุษยชนของผู้มีความหลากหลายทางเพศมากกว่าแค่เพศชายหรือเพศหญิง  

ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจต่อสังคมถึงการมีอยู่ของผู้คนที่มีเพศหลากหลาย และเพื่อเปิดกว้างในสิทธิทางสังคมอย่างเท่าเทียม ถือเป็นการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน อันจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข การขับเคลื่อนให้เกิดการยอมรับของกลุ่ม LGBTQ+ นั้น มีมาทุกยุคทุกสมัย ในแง่มุมที่แตกต่างกันออกไป และการสนับสนุนการแสดงออกถึงความต้องการสิทธิความเท่าเทียมกันในสังคมที่จังหวัดภูเก็ตได้จัดขึ้นทุกๆ ปี คือ งานไพรด์พาเหรด ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน โดยเป็นเดือนที่กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ เรียกว่า “Pride Month” หรือเดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ และมีไฮไลท์ของงานก็คือ การเดินขบวนพาเหรดเพื่อสนับสนุนสิทธิเสรีภาพของกลุ่ม LGBTQ+และเพื่อระลึกถึงการจลาจลสโตนวอล ในเดือนมิถุนายน ปี 1969  

และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย กระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเมืองตลอดทั้งปี เทศบาลนครภูเก็ต จึงร่วมกับบริษัท อันดามันเจริญ จำกัด หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในจังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดงาน Discover Phuket Pride 2024 @ Old Town ภายใต้โครงการไพรด์พาเหรด (Pride Parade) ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 ณ บริเวณพื้นที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ในระหว่าง เวลา 17.00 – 19.00 น. เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้แก่กลุ่ม LGBTQ+ ได้แสดงออกถึงความภูมิใจในอัตลักษณ์และสิทธิทางเพศมากขึ้น

สำหรับไฮไลต์ของงาน “Discover Phuket Pride 2024 @ Old Town” คือ “ขบวนพาเหรด” ภาพธงสีรุ้งที่ยิ่งใหญ่ใจกลางเมืองเก่าภูเก็ต เสน่ห์และอัตลักษณ์ของความเท่าเทียม และฉลองความหลากหลายของชุมชน LGBTQ+ ซึ่งได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วน มีผู้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมขบวนแล้วกว่า  300 คน และกิจกรรมอื่นๆ จากภาคีเครือข่ายระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ  เช่น การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปิน, กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศ เป็นต้น

ข่าวและภาพ: สำนักงานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครภูเก็ต