ภูเก็ต – วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นประธานพิธีเปิดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต (ทสจ.) หลังใหม่ หลังจากนั้น ได้พบปะประชาชนที่มาร่วมงานเพื่อรับฟังปัญหาในพื้นที่ อาทิ การบำบัดน้ำเสีย การแก้ไขปัญหาขยะและรับหนังสือร้องทุกข์ที่ขอให้แก้ไขปัญหาและเร่งรัดดำเนินการเรื่องการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยในพื้นที่ป่าชายเลน รวมทั้งขอให้สนับสนุนและเร่งรัดการดำเนินการโครงการป่าในเมือง “ป่าชายเลนบ้านอ่าวกุ้ง ท่าเล หลังแดงภูเก็ต”  ซึ่ง พล.ต.อ.พัชรวาท รับปากที่จะเร่งรัดให้ดำเนินโครงการได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้

พล.ต.อ.พัชรวาท กล่าวถึงการแก้ปัญหาบำบัดน้ำเสีย ว่า ทาง ทสจ. ได้มีการดำเนินการร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและนายก อบจ. โดยหน่วยงานในพื้นที่มีแผนงานในการจัดการอยู่แล้ว ขณะเดียวกัน สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือเรื่องขยะ โดยเฉพาะขยะอวนจากการประมงและขยะมรสุม เนื่องจากปัญหาขยะเหล่านี้จะมีเป็นประจำทุกปีในช่วงฤดูมรสุม จึงได้มอบหมายให้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ได้ดำเนินการเตรียมการรับมือไว้ล่วงหน้าเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในบริเวณชายหาดที่สำคัญต่างๆ ในภูเก็ต  

จากนั้น พล.ต.อ.พัชรวาท ได้เดินทางไปยังศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน  เพื่อติดตามปัญหาและรับฟังการบรรยายกรณีปะการังฟอกขาว จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย พล.ต.อ.พัชรวาท ได้ให้นโยบายว่า ขอให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาวอย่างใกล้ชิด เพื่อดูแลรักษาระบบนิเวศที่สำคัญของท้องทะเลไทย และกล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทุ่มเทในการทำงาน

 ทั้งนี้ ก่อนที่ พล.ต.อ.พัชรวาท จะเดินทางกลับ ได้พบกับตัวแทนชาวบ้าน นำโดยนายสมพล บุญศรี ที่มาขอยื่นหนังสือร้องทุกข์ ขอให้มีการแก้ปัญหาเรื่องการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหาดทรายแก้ว ต.ไม้ขาว อ.ถลาง และขอให้เสนอข้อมูลเป็นแนวทางและรูปแบบการแก้ไขปัญหาเพื่อให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง พิจารณาแก้ปัญหาการกัดเซาะอย่างยั่งยืนด้วยวิธีปักไม้ชะลอคลื่นเพื่อไม่ไห้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในภาพรวม

ภาพและข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต