นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ – วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต โดยการสนับสนุนจากองค์การบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต นำผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต กว่า 30 ราย เข้าร่วมงานเทรดโชว์ “อาราเบียน ทราเวล มาร์ท (Arabian Travel Market) 2024 ” หรือ ATM 2024 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 9 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์จัดแสดง Dubai World Trade Center นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

งาน Arabian Travel Market เป็นงานเทรดโชว์ที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก โดยกลุ่มผู้ประกอบการ ได้เน้นเป้าหมายกลุ่มนักท่องเที่ยวมิดเดิลอีสต์ ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพ เพื่อสามารถเติมเต็มจำนวนนักท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซันได้

สำหรับงานในครั้งนี้ นางสาวฐาปณีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ นางสาวนิภา นิรันดร์นุต กงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ททท., นายธเนศ ตันติพิริยะกิจ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ตและสมาชิก, นายพงษ์สุระ คู่พงศกร เลขานุการนายก อบจ. ภูเก็ต พร้อม สจ. ภูเก็ต และผู้ประกอบการ ได้ร่วมพิธีเปิดคูหาประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2567

โดยทางสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงานภายในพื้นที่ไทยพาวิลเลียน ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตได้มีการนำเสนอการท่องเที่ยวชุมชนและนำผลิตภัณฑ์จากชุมชน อาทิ ขนมพายสับปะรดภูเก็ต ขนมเต้าส้อ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ และชาไทย ไปนำเสนอ พร้อมทั้งมีกิจกรรมให้ผู้เข้าชมงานได้ทำความรู้จักกับภูเก็ตในมิติชุมชนและท้องถิ่นมากขึ้น ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ ทางกลุ่มผู้ประกอบการการท่องเที่ยวภูเก็ต ได้มีการเจรจาธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการนำเที่ยวจากกลุ่มมิดเดิลอีสต์และเอเชีย ตลอด 4 วันเต็ม โดยคาดว่า จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าว ซึ่งถือเป็นลูกค้าลักซัวรี่ โดยจะเน้นการท่องเที่ยวแบบฮันนีมูนและครอบครัว และเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพมีกำลังซื้อสูง สามารถมาเติมเต็มตลาดการท่องเที่ยวของภูเก็ตได้ตลอดปี

ภาพและข่าว สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต