เปิดฤดูท่องเที่ยวกระบี่

กระบี่ – เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2566 พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน “เปิดฤดูการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเลฝั่งอันดามัน” โดยมีนายนพดล พลเสน เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ตลอดจนคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง ทส. รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการโรงแรม ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน นักเรียน นักศึกษา และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ อุทยานแห่งชาติ หาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่

เปิดฤดูท่องเที่ยวกระบี่
เปิดฤดูท่องเที่ยวกระบี่
เปิดฤดูท่องเที่ยวกระบี่

ในการนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ได้ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับ UAV Mobile Operation เพื่อใช้ในการสำรวจ ติดตาม ประเมิน จำนวนสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม การสำรวจพะยูนในจังหวัดตรังและกระบี่ โครงการอบรมช่วยเหลือชีวิตสัตว์ทะเลหายากเบื้องต้นสำหรับเครือข่ายทะเลอันดามันตอนล่าง รวมถึงระบบนิเวศหญ้าทะเล และงานภารกิจด้านสัตว์ทะเลหายาก

เปิดฤดูท่องเที่ยวกระบี่

พร้อมกันนี้ พล.ต.อ. พัชรวาท ได้ให้เกียรติมอบเปลเคลื่อนย้ายสำหรับช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากให้แก่เครือข่ายชุมชนชายฝั่ง สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลฝั่งอันดามัน ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่จะผลักดันการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เพราะการท่องเที่ยวจะเป็นกุญแจดอกแรกในการสร้างรายได้ที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระยะสั้นและสร้างงานให้กับประชาชนเป็นจำนวนมาก

ภาพและข่าว กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง