Street of Art

เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2566 นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางสาวกฤตพร กิตติวงศ์สันติ สมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต เขต 1 นายเผด็จ วุฒิชาญ ประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชาร์เตอร์ คุณอัญชลี วานิช เทพบุตร นายกสมาคมศิลป์ภูเก็จ ร่วมเปิดกิจกรรม Street of Art @ Phuket โดยมีประธานคณะกรรมการชุมชน ประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ต่างชาติและสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ บริเวณซอยประดิษฐ์ ถนนพังงา ต.ตลาดใหญ่ อ. เมือง ภูเก็ต

Street of Art
Street of Art

โดยกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย

  • Work Shop งานศิลปะ โดย อ.วัชรินทร์ รอดนิตย์ และการแสดงงานศิลป์ “แวนโก๊ะ” โดย Tree O’clock
  • การจัดเดินแฟชั่นโชว์ เสื้อผ้าแบรนด์ Yayee แบรนด์ดังของภูก็ต โดยนางแบบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  • การแสดงปฏิมากรรมโลหะ ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  • การแสดงงานศิลปะจากศิลปินในภูเก็ตหลากหลายท่าน
  • การแสดงดนตรีจากโรงเรียนดนตรียามาฮ่า นครภูเก็ต

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรม “Street of Art @ Phuket จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนถนนคนเดิน Charter Walking Street กระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของจังหวัดภูเก็ต และจะมีการจัดกิจกรรมหลากหลายในทุกเย็นวันอาทิตย์ของสัปดาห์

Street of Art
Street of Art