Moonlight Night

ภูเก็ต – วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ชมรมคนรักเพลงและลีลาศ ร่วมกับ Katathani Collection , Beyond Hotels by Kata Group, Seabed Grand Hotel Phuket, สโมสรโรตารี่จังหวัดภูเก็ต, สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต และสมาคมชาวเหนือภูเก็ต-อันดามัน ร่วมจัดงาน “ราตรีจันประดับมุก” ครั้งที่ 3 ณ หอประชุมใหญ่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

Moonlight Night

โดยมีนางบุษดี สุวรรณรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ประธานขมรมแม่บ้านมหาดไทย, นายกองเอก อดุลย์ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต,ทันตแพทย์หญิงเขมมวรรณ์ ชูทอง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต, นายสมบัติ อติเศรษฐ์ ประธานการจัดงานราตรีจันประดับมุก ครั้งที่ 3 พร้อมด้วย นายชัยสิทธิ์ ขอศานติวิชัย รองประธานชมรมคนรักเพลงและสีลาศ,

Moonlight Night

นางสาวกรรณิกา หนูสุภาษิต  นายกสโมสรโรตารีภูเก็ต, นางศึกษาวดี จันชู นายก สธวท.ภูเก็ต, นางศุภางค์พรรณ องค์สรณะคม มูลนิธิท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร, นางณัฐพร ผาณิตพิเชฐวงศ์, หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ เอกชน และศิลปินเข้าร่วม

Moonlight Night

งานราตรีจันประดับมุก ครั้งที่ 3 จัดขึ้นเพื่อมอบความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตแจ่มใสร่าเริงเบิกบาน มีความรักความสามัคคี รายได้หลังหักคำใช้จ่าย จะมอบให้แก่องค์กรที่สนับสนุนการกุศล หรือหน่วยงานที่ทำประโยชน์ ช่วยเหลือผู้คนในสังคม และชุมชน

Moonlight Night
Moonlight Night

ภายในงานได้รับเกียรติจากนักร้องชื่อดัง “ป้าเม้า สุดา ชื่นบาน” จาก เวที The  Golden Song นักร้องแผ่นเสียงทองคำพระราชทาน คุณรุ่งฤดี แพ่งผ่องใส และคุณมัม ลาโคนิคส์ รวมทั้งคุณนกจริยา แอนโฟเน่ นักแสดงนักร้องผู้จัดละครและผู้กำกับ ทั้ง 3 ท่านมาให้ความสุขทางเสียงเพลง และร่วมเป็นคอมเมนเตเตอร์ในการประกวดร้องเพลงชิงชนะเลิศ รอบสุดท้าย 12 ท่าน ของชมรม

Moonlight Night

นอกจากนี้ยังมีการแสดงแบบผ้าไทยในธีม ผ้าไทยใส่สนุก จากเหล่านางแบบกิตติมศักดิ์  และมีเพลงไพเราะจากนักร้องประสานเสียง วงปล่อยแก่ ที่รวมตัวมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะคนรักเพลง และลีลาศอีกด้วย

Moonlight Night
Moonlight Night
Moonlight Night

ข่าวและภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต