Phuket Lantern

ภูเก็ต – วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 19.00 น.นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานเปิดเทศกาลโคมไฟจังหวัดภูเก็ต  ประจำปี 2567 ณ บริเวณย่านเมืองเก่าภูเก็ต (แยกธนาคารชาร์เตอร์) ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยมีรองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ ประธานชุมชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต นักท่องเที่ยว และสื่อมวลชน เข้าร่วม

Phuket Lantern
Phuket Lantern

นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า “วันเทศกาลโคมไฟ หรือ “หยวนเซียว” เป็นคืนที่พระจันทร์เต็มดวงเพ็ญแรกในรอบปี ตรงกับวันที่ 15 เดือนอ้ายในปฏิทินจันทรคติจีน เป็นวันเริ่มต้นของการเฉลิมฉลองช่วงเทศกาลและเป็นการกลับมารวมกันของครอบครัว โดยแต่ละบ้านจะมีการทำความสะอาดบ้าน ตกแต่งประดับประดาโคมไฟต่างๆ ให้สวยงาม

Phuket Lantern

ในขณะเดียวกันยังถือเป็นวันที่ครอบครัวจะได้พบและร่วมทำกิจกรรมต่างๆ โดยเทศกาลโคมไฟได้สืบทอดต่อกันมาจนเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่น ทางจังหวัดจึงได้จัดงานเทศกาลโคมไฟขึ้น เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ ตลอดจนเป็นการสร้างบรรยากาศและภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยว เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่นด้วย

Phuket Lantern

นอกจากนี้ ในช่วงเดือนสาม เทศบาลนครภูเก็ตได้จัดกิจกรรม “กวาดบ้านต้อนรับตรุษจีน (เดือนสามบ้านเรา)” ไปแล้วในเขตเมือง และช่วงนี้ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดภูเก็ตจะซื้อของมาตกแต่งประดับประดาบ้านเรือนอาคารต่างๆ เพื่อความสวยงามและเป็นมงคล

Phuket Lantern
Phuket Lantern

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ เทศบาลได้ตกแต่งสถานที่ท่องเที่ยวในเขตเมืองช่วงเทศกาลโคมไฟบริเวณสี่แยกธนาคารชาร์เตอร์และบริเวณพื้นที่ในเขตเมืองเพื่อสร้างบรรยากาศและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เกิดการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดภูเก็ต จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้มาสัมผัสและชมบรรยากาศช่วงเทศกาลโคมไฟในจังหวัดภูเก็ตในยามค่ำคืน ได้ระหว่างวันที่ 3 – 24 กุมภาพันธ์ 2567 นี้

Phuket Lantern

ข่าวและภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต