ภูเก็ต – วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น.ที่ห้องประชุมเจ้าฟ้า  ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต  นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการประกวดรางวัลเมืองเทศกาลและอีเว้นต์โลก และงานเทศกาลระดับนานาชาติประจำปี 2567  โดยมี นายพัฒนชัย สิงหะวาระ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (ภาคใต้)  หรือ ทีเส็บ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนภาครัฐและเอกชน เข้าร่วม

โดยการประชุมในครั้งนี้ นายพัฒนชัย ได้แจ้งว่า  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชน (ทีเส็บ) เตรียมเสนอให้จังหวัดภูเก็ตและประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต เข้าร่วมประกวดรางวัลเมืองแห่งเทศกาลและอีเวนต์โลก และงานเทศกาลระดับนานาชาติประจำปี 2567 ของสมาคมเทศกาลและอีเวนต์นานาชาติ (2024 IFEA World Festival & Event City Award และ 2024 IFEA / Haas & Wilkerson Pinnacle Awards Competition)

โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการ สนับสนุนข้อมูลรายละเอียดตามหลักเกณฑ์ของการประกวด ที่มีความครบถ้วน ให้ทีมงาน เพื่อนำไปจัดทำเล่มส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ทีเส็บ จึงขอความร่วมมือ ทุกภาคส่วนในจังหวัดภูเก็ตช่วยกันรวบรวมและจัดทำข้อมูลสนับสนุน โดยมี รศ.ดร.กุลดา เพ็ชรวรุณ หัวหน้าสาขาการจัดการการท่องเที่ยวคณะการบริการและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต เป็นทีมคณะทำงานในการรวบรวมข้อมูล

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันคัดเลือกชื่อทางการของประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตเพื่อใช้ในการส่งเข้าประกวดในระดับนานาชาติ พร้อมได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นคัดเลือกเทศกาลหรือ Event ประจำจังหวัด อาทิ ประเพณีพ้อต่อ  ถนนสายวัฒนธรรม  ภูเก็ตล็อบสเตอร์เฟสติวัล  เทศกาลอาหารทะเล  ประเพณีไหว้เทวดา  เทศกาลโคมไฟ เทศกาลตรุษจีน  การแข่งขันกีฬาภูเก็ตคิงส์คัพ รีกัตต้า ฯลฯ ซึ่งจะคัดเลือกเทศกาลที่โดดเด่นและสำคัญ 10 อันดับแรกเพื่อใช้ประกอบในการนำเสนอของจังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้คณะทำงานจะได้ดำเนินการจัดทำเอกสาร จากนั้น จะนำส่งเอกสารครั้งแรกภายในวันที่ 30 เมษายน 2567  โดยจะมีการปิดรับสมัครในวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 และเมื่อเข้าสู่กระบวนการตัดสิน จะมีการประกาศผลในวันที่ 14 สิงหาคม 2567

โดยหากจังหวัดภูเก็ตและประเพณีถือศีลกินผัก ได้รับรางวัล “เมืองแห่งเทศกาลและอีเว้นต์โลกและงานเทศกาลระดับนานาชาติประจำปี 2567” จะส่งผลดีด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทย ทั้งในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ให้รู้จักเป็นที่แพร่หลายเพิ่มมากขึ้น

ข่าวและภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต