ปัจจุบัน E-Tax Invoice หรือ ใบกำกับภาษีอิเลคทรอนิคส์ ได้ถูกนำมาใช้กันมากขึ้น เนื่องจากยุคนี้ถือเป็นยุคใหม่ของการทำธุรกิจ ซึ่งการใช้ระบบ E-Tax Invoice นอกจากจะเป็นเรื่องที่สะดวกและประหยัดแล้ว ยังช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม E-Tax Invoice ก็มีกฏหมายที่เกี่ยวข้องรองรับ โดยมีเงื่อนไขและข้อกำหนดเพื่อควบคุมการใช้งานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้งานเอกสารดิจิทัลเหล่านี้ เป็นไปตามกฎหมายและมีความปลอดภัย ซึ่งข้อกำหนดต่าง ๆ มีดังนี้

  1. การเข้าถึงข้อมูล – ต้องกำหนดเงื่อนใขและให้สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบ E-Tax Invoice เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
  2. การรักษาความลับของข้อมูล – มีการป้องกันการเข้าถึงข้อมูล โดยกำหนดเงื่อนไขเพื่อรักษาความลับของข้อมูลในรูปแบบของ E-Tax Invoice
  3. การตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล – มีการป้องกันการบุกรุกและการขโมยข้อมูลโดยกำหนดการตรวจสอบและวิธีรักษาความปลอดภัยในรูปแบบ E-Tax Invoice
  4. การบันทึกและเก็บรักษาข้อมูล – มีกระบวนการที่ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลจะถูกเก็บรักษาอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามกฏหมาย โดยมีเงื่อนไขในการบันทึกและเก็บรักษาในรูปแบบ E-Tax Invoice
  5. การยื่นรายงานและปฎิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษี – มีข้อกำหนดและเงื่อนไขในการยื่นรายงานและปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับภาษีที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน E-Tax Invoice

ดังนั้น ผู้ที่ต้องการใช้งาน E-Tax Invoice จำเป็นจะต้องทราบและปฏิบัติตามกฏข้อบังคับต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น เพื่อจะได้สามารถป้องกันคววามขัดแย้งทางข้อกฏหมายและความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการไม่รู้กฏเหล่านี้ นอกจากนี้ หากยึดกฏทั้งหมดนี้ไว้ ก็จะทำให้ธุรกิจนั้นราบรื่นและสะดวกง่ายดายมากยิ่งขึ้น

หากคุณต้องการให้ธุรกิจเข้าถึงกลุ่มลูกค้าบนโลกออนไลน์ สร้างผลลัพธ์ทางการตลาดได้อย่างยั่งยืน เรายินดีให้คำปรึกษาในสิ่งที่คุณต้องการทำให้ธุรกิจของคุณเป็นที่รู้จักมากขึ้น ติดต่อเราได้ที่ 093 696 4498  E-mail: mongkontep@pkindev.com, Website: www.pkindev.com, Line OA: https://lin.ee/po8XduU

Phuket Innovative Development Co., Ltd. ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC29110 และรางวัลการันตีมากมาย 

ขอบคุณข้อมูล: getinvoice.net