Category Archives: วัฒนธรรม

ดำดิ่งสู่หัวใจของวัฒนธรรมอันดามันกับการนำเสนอไลฟ์สไตล์ของเรา เราสำรวจประเพณี, เทศกาล, และชีวิตประจำวันของชาวพื้นที่ จากอาหารชายฝั่งที่น่าดึงดูดไปจนถึงมรดกวัฒนธรรมไทย การนำเสนอของเรามอบมุมมองที่สดใสและแท้จริงเกี่ยวกับชีวิตท้องถิ่น