Category Archives: สิ่งแวดล้อม

ระบบนิเวศทางทะเลของอันดามันเป็นจุดสำคัญในการนำเสนอของเรา เราเน้นย้ำถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศต่อชีวิตทางทะเล และโครงการเพื่อปกป้องที่อยู่อาศัยใต้น้ำและปะการังที่หลากหลายในทะเลอันดามัน