แหลมพรหมเทพ หรือภาษาอังกฤษ Promthep Cave อยู่ทางตอนใต้สุดของจังหวัดภูเก็ต มีทัศนียภาพที่สวยงาม และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของประภาคารกาญจนาภิเษกอีกด้วย

สุดปลายของแหลมพรหมเทพ มีชื่อว่าแหลมเจ้า บริเวณตัวแหลมซึ่งยื่นออกไปในทะเล มีลักษณะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ด้วยต้นตาลที่ขึ้นอยู่กลุ่มใหญ่ แหลมพรหมเทพ ถูกจัดเป็นหนึ่งในโครงการมหัศจรรย์เมืองไทย 12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวัน ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จุดเด่นคือ เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกทะเลที่สวยที่สุดในประเทศไทย

ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพ

เป็นหอคอยคอนกรีตสีขาว ความสูง 19 เมตร (62 ฟุต) มีแสงไฟ ความสูงโฟกัส 95 เมตรพิสัย 22 ไมล์ทะเล (41 กิโลเมตร) ประภาคารกาญจนาภิเษก สร้างขึ้นโดยกองทัพเรือและประชาชนชาวภูเก็ต เนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี ในปีพุทธศักราช 2539 

นอกเหนือจากประโยชน์ในการเดินเรือแล้ว ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของภูเก็ตด้วย ข้อมูลจากบัญชีทำเนียบไฟของกองทัพเรือ ประภาคารกาญจาภิเษกตั้งอยู่ในพื้นที่ของแหลมพระเจ้า (อีกชื่อของแหลมพรมเทพ) โดยสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2539

พิกัด : https://goo.gl/maps/g2emmRtbEoTbaRvs9