ระนอง เป็นหนึ่งในกลุ่ม 6 จังหวัดอันดามันที่อยู่ชายฝั่งทะเลตะวันตกของภาคใต้ มีพื้นที่ประมาณ 2,141,250 ไร่ โดยเขตพื้นที่ทางทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดชุมพร ทางใต้ติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพังงา ส่วนทางตะวันตกติดกับประเทศพม่าและทะเลอันดามัน พื้นที่มีลักษณะเรียวและแคบ มีความยาวถึง 200 กิโลเมตร พื้นที่ที่แคบที่สุดอยู่ในบริเวณอำเภอกระบุรี ซึ่งมีขนาดเพียง 9 กิโลเมตรเท่านั้น ระนองเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเรืองอำนาจ เดิมเป็นหัวเมืองขนาดเล็กขึ้นกับเมืองชุมพร คำว่าระนองเพี้ยนมาจากคำว่า แร่นอง เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดมีแร่อยู่มากมาย นอกจากนี้ ระนองยังเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อด้านน้ำแร่ร้อน ที่นักท่องเที่ยวไม่พลาดจะเข้าไปใช้บริการเมื่อได้ไปเยี่ยมเยียน

วันนี้ เราจะพาท่านไปเยี่ยมชมศึกษาประวัติศาสตร์ในช่วงหนึ่งของจังหวัดระนอง ที่ค่ายเจ้าเมืองระนอง มารู้จักสถานที่แห่งนี้กันค่ะ

ค่ายเจ้าเมืองระนอง หรือ จวนเจ้าเมืองระนอง เป็นบ้านทรงจีนขนาดกะทัดรัด สร้างในสมัยพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง) ซึ่งพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซิมก๊อง) บุตรชายคนที่ 2 ของท่านคอซู้เจียง สร้างเพื่อใช้เป็นที่พักของบิดา โดยเริ่มสร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2420 ภายหลังเหตุการณ์กุลีจีนกบฎ มีเนื้อที่ประมาณ 33 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองระนอง ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2539

ที่นี่เป็นศาลบรรพบุรุษต้นตระกูล ณ ระนอง 4 รุ่น ป้ายหน้าศาลบรรพบุรุษ มีอักษรจีนฮกเกี้ยน อ่านว่า เกา-หยาง หมายถึง “ดวงตะวันอันสูงส่ง” บ้านนี้มากด้วยขุนนาง บ้านนี้มากด้วยแก้วแหวนเงินทอง ซึ่งถ้าสังเกตป้ายดีๆ จะเห็นค้างคาวหลายตัวบนภาพ ชาวจีนเชื่อว่าค้างคาวเป็นสัตว์นำโชคมาให้

ภายในบ้าน เป็นที่เก็บรวบรวมสิ่งของสำคัญของตระกูล ณ ระนอง อาทิ หรีดโลหะ ชุบเงินทอง พระราชทานโดยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ พระโอรสของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 4 แผ่นศิลาจารึก พระราชทานพระราชานุญาตทำคำจารึกไว้เป็นเกียรติยศจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  นอกจากนี้ ยังเป็นที่เก็บข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของต้นตระกูล ณ ระนอง ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ควบคู่กับความเจริญเติบโตของเมืองระนอง

ผู้สนใจเข้าชม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก คุณโกศล ณ ระนอง ทายาทเจ้าเมืองระนอง รุ่นที่ 5 โทร. 08 1956 0008 หรือเทศบาลเมืองระนอง โทร. 0 7781 1422, 0 7781 1161 และ 08 9645 2101