ภูเก็ต 21 มีนาคม 2567 – ภาคเอกชนภูเก็ตลงขันตั้งศูนย์บริการครบวงจร “ภูเก็ต พริวิเลจ การ์ด” ให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกนักธุรกิจต่างชาติประกอบการค้าและลงทุนในภูเก็ตอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย เผยช่วยประสานราชการ-ท้องถิ่นหวังเป็นต้นแบบ “วัน สต๊อป เซอร์วิส”

นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานกรรมการบริษัท ภูเก็ต พริวิเลจ การ์ด จำกัด (Phuket Privilege Card หรือ PPC) ได้กล่าวในงานเปิดตัวบริษัทเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 ว่า ภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีปัจจัยด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่สูงขึ้นทุกปี มีการพัฒนาที่ครบครันทุกมิติ สิ่งเหล่านี้มีผลต่อศักยภาพในการลงทุนซึ่งสามารถดึงดูดนักธุรกิจทั้งชาวไทยและต่างชาติทั่วโลกจำนวนมาก แต่ที่ผ่านมายังไม่มีศูนย์กลางการบริการครบวงจรของภาคเอกชน (One Stop Service Center for the Private Sector) ในการอำนวยความสะดวกได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

ดังนั้นผู้ประกอบการชาวไทยที่เป็นสมาชิกหอการค้าจังหวัดภูเก็ตจึงรวมตัวก่อตั้งบริษัท ภูเก็ต พริวิเลจ การ์ด จำกัด หรือ PPC ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติที่มีความประสงค์จะเข้ามาทำการค้าการลงทุนในจังหวัดภูเก็ต ให้ได้รับความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ 

ไม่ว่าจะเป็นคำปรึกษาและแนะนำด้านการค้า การลงทุน ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย การประสานงานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งได้รับข้อมูลข่าวสาร (E-News Letter) ที่น่าสนใจในจังหวัดภูเก็ต

นายธนูศักดิ์ยังกล่าวต่ออีกว่า แนวคิดนี้สอดคล้องกับทางภาคราชการที่มีโครงการของ ศูนย์ดำรงธรรม ที่ได้นำแพลตฟอร์ม Traffy Fondue แจ้งซ่อมและบริหารจัดการเมือง มาให้บริการในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ให้คำปรึกษา และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

“PPC เป็นการสร้างสมดุลของภาคเอกชน โดยสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนต่างชาติที่ต้องการจะเข้ามาลงทุนในจังหวัดภูเก็ตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ว่าจะได้รับการปฏิบัติจากทางราชการอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม โดย PPC ช่วยอำนวยความสะดวก เมื่อภาพพจน์เหล่านี้ดีก็จะเป็นการส่งเสริมให้มีการลงทุนในพื้นที่มากขึ้นด้วย และเราหวังว่าจะเป็นต้นแบบของวัน สต๊อป เซอร์วิส ที่จังหวัด อื่นๆจะนำไปพัฒนา ต่อยอดได้”

ทั้งนี้ ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะใช้บริการดังกล่าวต้องสมัครเป็นสมาชิกของ PPC โดยมีค่าธรรมเนียมแรกเข้า แยกเป็นสมาชิกบัตรเงิน 40,000 บาท บัตรทอง 70,000 บาท บัตรแพลตินัม 100,000 บาทโดยสมาชิกแต่ละประเภทจะได้รับสิทธิประโยชน์และการบริการที่แตกต่างกันไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

โดยโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของหอการค้าที่ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนนักธุรกิจเอกชนสร้างพันธมิตรให้กับนักลงทุนและส่งเสริมให้มีการลงทุนในพื้นที่มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาอีกด้วย

โปรโมชั่น: สมัครบัตร Phuket Privilege Card วันนี้ จนถึง 30 เมษายน 2567 ฟรีค่าสมาชิกรายปีของหอการค้าจังหวัดภูเก็ต

หมายเหตุ : ประเภทของสมาชิกขึ้นอยู่กับมติคณะกรรมการหอการค้าภูเก็ต ข้อมูลเพิ่มเติม www.phuketprivilege.com  หรือโทร +66 91 698 5559