ภูเก็ต – เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 น. ณ ศาลเจ้าถี่ก่งตั๋ว ซอยเทพอนุสรณ์ ต. วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต นายสุเทพ เอนกธรรมพินิจ ตัวแทนศาลเจ้าถี่ก่งตั๋ว รับมอบที่ดินจำนวน 1 ไร่ 23 ตารางวา จาก ครอบครัวตระกูลเทพบุตร สำหรับก่อตั้งมูลนิธิและสร้างอาคารศาลเจ้า รวมทั้งรูปเคารพองค์เทพเจ้าต่าง ๆ อาทิ องค์พระหยกอ๋องซ่งเต่ (เง็กเซียนฮ่องเต้) และองค์เทพเจ้าอื่นๆ 

โดยขณะนี้ ทางมูลนิธิฯ ได้ดำเนินการสร้างศาลเจ้าหลังใหม่เพื่อทดแทนศาลเจ้าหลังเดิม สำหรับประดิษฐานองค์เทพเจ้า เพื่อให้เป็นที่เคารพสักการะและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป

ศาลเจ้าถี่ก่งตั๋ว ตั้งอยู่บ้านแหลมชั่น หมู่ที่ 2 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต เป็นศาลเจ้าเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งที่อยู่คู่กันมากับคนไทยเชื้อสายจีนในภูเก็ต โดยประวัติการสร้างศาลเจ้าแห่งนี้ ได้เริ่มจากชาวจีนโพ้นทะเลที่เข้ามาประกอบทำอาชีพเหมืองแร่ในจังหวัดภูเก็ต ได้รวมตัวกันและมีการไปอัญเชิญผงธูปกิ้มซิ้นและเซ้งจี้ป๋าย (ป้ายแกะสลักชื่อหยกอ๋องซ่งเต่) มาจากเมืองจีน และทำการจัดสร้างสถานที่ประดิษฐ์สถานขึ้นเป็นศาลเจ้าถี่ก่งตั๋ว เพื่อเป็นที่เคารพบูชาและประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อที่สืบทอดกันมา สถานที่แห่งนี้จึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ศาลเจ้าถี่ก่งตั๋ว หรือศาลเจ้าหยกอ๋องซ่งเต่ มีองค์หยกอ๋องซ่งเต่ เป็นพระประธานศาลเจ้า และได้มอบหมายให้องค์เฮี่ยนเที้ยนซ่งเต๋ เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ เช่นประกอบพิธีไหว้ถี่กงแช้ (หรือไหว้วันเกิดองค์หยกอ๋องซ่งเต่) ซึ่งตรงกับวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 1 ของจีน (เจี้ยโง้ย โช่ยเก้า) ในทุกปี