Thailand Biennale คืองานมหกรรมศิลปะระดับชาติของไทย ที่จัดขึ้นทุกๆ 2 ปี มาตั้งแต่ปี 2561 ตามรูปแบบดั้งเดิมที่ได้รับการสืบทอดการจัดงานมาจากงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติอย่าง ‘Venice Biennale’ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุก 2 ปี มาตั้งแต่ปี 2483 โดยไทยนั้นได้รับเชิญเข้าร่วมจัดแสดงงานเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2546 พร้อมกับมีการนำรูปแบบมาจัดเป็นงาน Thailand Biennale คร้ังแรกในปี 2561 ที่จังหวัดกระบี่ ภายใต้ธีม ‘Edge of Wonderland’ หรือ ‘สุดขอบฟ้าแห่งดินแดนมหัศจรรย์’ ก่อนที่สองปีต่อมา 2564 จัดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมา ในธีม ‘Butterflies Frolicking on the Mud : Engendering Sensible Capital’ หรือ ‘เซิ้ง..สิน ถิ่นย่าโม’

“เบียนนาเล่” นิทรรศการศิลปะนานาชาติขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นทุก ๆ 2 ปี เป็นคำภาษาอิตาเลียนเพราะเป็นการให้เกียรติความเป็นมาของงานลักษณะนี้ เริ่มต้นครั้งที่เมืองเวนิช ประเทศอิตาลี ในปี 1895 จากนั้นมาจึงมีเทศกาลศิลปะที่นำเสนอภูมิทัศน์ของวงการในระดับนานาชาติจัดขึ้นโดยประเทศต่าง ๆ มากมาย ที่เราอาจจะเคยได้ยินอีกงานคือ Bangkok Art Biennale หรือ BAB ซึ่งจัดโดยเอกชน สำหรับไทยแลนด์เบียนนาเล่ ผู้จัดคือหน่วยราชการ เป็นกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.)

                   

Thailand Biennale เชียงราย ครั้งที่ 3 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2566 – 30 เมษายน 2567 ภายใต้ชื่องาน Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ด้วยแนวคิด “เปิดโลก” (The open World) ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากพระพุทธรูปปางเปิดโลกที่โบราณสถาน วัดป่าสัก อำเภอเชียงแสน ได้คัดเลือกผลงานจากศิลปิน 60 คน จาก 23 ประเทศทั่วโลก

มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมชมนิทรรศการมากกว่า 5 ล้านคน เกิดการจ้างงานมากกว่า 8,000 อัตรา ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทยไม่น้อยกว่า 3,000 ล้านบาท ในช่วง 5 เดือนเต็ม นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ การส่งเสริมมิติการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กิจกรรมเวิร์คชอปและนิทรรศการในพาวิลเลี่ยนต่างๆ ทั้ง 13 พาวิลเลี่ยน ตลอดจนมีการเปิดบ้านศิลปินมากกว่า 62 แห่ง ในอำเภอต่างๆ ของจังหวัดเชียงราย

สำหรับ Thailand Biennale Phuket 2025 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – เมษายน 2569 ภายใต้ชื่องาน Thailand Biennale Phuket 2025 ด้วยแนวคิด มหัศจรรย์แห่งการเดินทาง (The Never Ending Journey) ภูเก็ต โดยจะมีการจัดแสดงงานศิลปะเต็มทั้ง 4 พื้นที่หลัก รวม 61 พื้นที่ ได้แก่ เขตอำเภอเมือง 22 พื้นที่, เขตอำเภอถลาง 9 พื้นที่, เขตอำเภอกะทู้ 5 พื้นที่, และพื้นที่บ้านศิลปิน 25 แห่ง ตามแนวคิดศิลปะมีชีวิต และ Public Art Landmark หวังดึงนักท่องเที่ยวกว่า 5 ล้านคน สร้างรายได้ 40,000 ล้านบาท สร้างการจ้างงานกว่า 15,000 คน ตลอด 5 เดือนเต็ม หนุนเกาะภูเก็ตก้าวสู่การพัฒนาเมืองด้วย Landscape of Art, New Art & Culture Exhibition Space และ Art in Communities ด้วยงานศิลปะถาวร การ Re-Imagine เมืองภูเก็ต สู่การเป็นเมืองที่ให้คุณค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรมแบบยั่งยืน และเกาะภูเก็ต จะเป็น “World Art & Culture Tourism Destination” ในอนาคต

ภาพและข้อมูล สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต