Safety Phuket Sandbox
Safety Phuket Sandbox

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมดีวาน่าพลาซ่าภูเก็ต ป่าตอง น.พ. ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้การเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อโนโรไวรัส (Norovirus)และเชื้อลีจิโอเนลลา (Legionella spp.) ในน้ำอุปโภคบริโภคที่ใช้ในโรงแรมพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พร้อมมอบประกาศนียบัตรโรงแรมที่ผ่านการประเมินตามข้อกำหนดของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยมี น.พ. บัลลังก์ อุปพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวรายงาน และ นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมบรรยายบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนงานเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการ “Safety Phuket Island Sandbox”

Safety Phuket Sandbox
Safety Phuket Sandbox
Safety Phuket Sandbox

สำหรับโรงแรมที่ผ่านการประเมินตามข้อกำหนดและได้รับประกาศนียบัตรรับรองความปลอดภัยจากเชื้อโนโรไวรัส และเชื้อลีจิโอเนลลา พร้อมเครื่องหมายรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีจำนวน 15 แห่ง ได้แก่ โรงแรม Banyan Tree Phuket โรงแรม Beyond Patong โรงแรม Phuket Orchid Resort and Spa โรงแรม Beyond Resort Karon โรงแรม Pamookkoo Resort โรงแรม The Royal Paradise Hotel & Spa โรงแรม Dusit Thani Laguna Phuket โรงแรม Sawaddi Patong Resort & Spa by Tolani โรงแรม Renaissance Phuket Resort and Spa โรงแรม Katathani Phuket Beach Resort โรงแรม Rawai Palm Beach Resort โรงแรม The Nai Harn Phuket โรงแรม The Front Village Hotel โรงแรม The Village Resort & Spa และโรงแรม Holiday Inn Resort Phuket