วัดฉลอง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดภูเก็ตที่มีความเป็นมาอย่างยาวนาน ตั้งอยู่ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ห่างจากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ 8 กิโลเมตร ชื่อของวัดฉลองมีปรากฏอยู่ในบันทึกของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3

ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงพระราชทานนามวัดฉลองเป็น “วัดไชยธาราราม”พระอุโบสถของวัดฉลอง แต่เดิมตามประวัติเล่าว่าชาวบ้านได้ช่วยกันขุดสระขึ้นมา แล้วสร้างอาคารเป็นอุโบสถขึ้นกลางสระน้ำ ต่อมาได้มีการสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมสมัยใหม่สมัยรัตนโกสินทร์ที่สวยงาม

หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง

หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง หรือ พระครูวิสุทธิวงศาจารย์ญาณมุณี พระเกจิชื่อดังที่ชาวภูเก็ตให้ความเคารพนับถือ ท่านเป็นพระที่มีศาสตร์วิชาในด้านการปรุงยาสมุนไพรและรักษาโรค เข้าเฝือกผู้ป่วยกระดูกหัก ด้วยความเมตตาของท่าน ในขณะที่องค์หลวงพ่อยังดำรงธาตุขันธ์อยู่นั้น มีชาวบ้านมารอปิดทองตามแขนและขาของท่านมากมาย

เมื่อครั้งที่ชาวภูเก็ตต้องต่อสู้กับกลุ่มกบฏอั้งยี่ หลวงพ่อแช่มได้มอบผ้าประเจียดสีขาวให้ชาวบ้านเอาไว้โพกหัวเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการต่อสู้จนชนะในที่สุด และเมื่อพระบาทสมเด้จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงทราบความ จึงโปรดเกล้าฯ พระราชทานสมณศักดิ์แด่องค์หลวงพ่อ เป็น พระครูวิสุทธิวงศาจารย์ญาณมุนี ให้มีตำแหน่งเป็นสังฆปาโมกข์แห่งเมืองภูเก็ต ซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดในสมัยนั้น และแม้ว่าหลวงพ่อแช่มจะมรณภาพไปนานกว่าร้อยปีแล้ว แต่ท่านยังคงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวภูเก็ตจนถึงทุกวันนี้

กุฏิจำลองหลวงพ่อแช่ม

กุฏิจำลองหลวงพ่อแช่ม เป็นเรือนไม้ทรงไทยยกพื้นสูง ภายในมีหุ่นขี้ผึ้งหล่อรูปเหมือนของหลวงพ่อ 3 ท่าน คือ หลวงพ่อแช่ม หลวงพ่อช่วง และหลวงพ่อเกลื้อม อดีตเจ้าอาวาสวัดฉลอง พระเกจิอาจารย์ของภาคใต้ ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวภูเก็ต ให้สาธุชนได้กราบไหว้สักการะ นอกจากนี้ทางวัดยังได้นำเครื่องเรือนและเครื่องใช้โบราณต่างๆ มาจัดแสดงไว้ในกุฏิหลังนี้อีกด้วย

พระมหาธาตุเจดีย์ พระจอมไทยบารมีประกาศ

พระมหาธาตุเจดีย์ พระจอมไทยบารมีประกาศ ภายในบริเวณวัดฉลอง สร้างเมื่อปี พ.ศ.2541-2544 ที่นี่เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเดิมเคยอยู่ในเจดีย์ของเมืองอนุราธปุระ เมืองหลวงเก่าของศรีลังกา

เจ้าอาวาสวัดสัมโพธิหาร ประเทศศรีลังกา ได้มอบให้แก่ประเทศไทยให้มาประดิษฐานที่พระมหาธาตุเจดีย์แห่งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชา

ภายในพระมหาธาตุเจดีย์ ที่ชั้นแรกมีพระพุทธรูปปางต่างๆ ที่สวยงาม ชั้นบนสุดเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุ ด้านนอกขององค์พระมหาธาตุเจดีย์ มีระเบียงที่สามารถเดินออกไปชมวิวสวยๆ ได้โดยรอบ

วัดฉลอง เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.

พิกัด : https://goo.gl/maps/mzqJZCFJ82r6sjvNA