ในยุคปัจจุบัน นอกจากจะมีการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการสื่อสารเชื่อมโยงแล้ว การออกเอกสารสำคัญทางด้านธุรกิจ ก็นับเป็นอีกเรื่องที่เทคโนโลยีมีประโยชน์อย่างมากในด้านนี้ เพราะไม่ว่าจะเป็นการติดต่อซื้อขาย การสั่งซื้อ การออกใบเสนอราคา การออกใบแจ้งหนี้ การออกใบเสร็จต่างๆ ยุคนี้ไม่จำเป็นต้องมีกระดาษ หรือหากจะมี ก็ใช้เพียงน้อยที่สุดและเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

ด้วยเหตุนี้ ทางกรมสรรพากรจึงได้พัฒนาระบบการออกใบรับ/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax : e-Invoice & e-Receipt) ซึ่งก็คือ การเปลี่ยนเอกสารต่างๆ ด้านภาษี ในรูปแบบ “กระดาษ” ให้เป็นรูปแบบ “อิเล็กทรอนิกส์” เพื่อส่งเสริม e-Commerce โดยดำเนินการภายใต้ พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544

ซึ่งการจัดทำและนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ฯ หรือ e-Tax Invoice และใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Receipt ภายใต้โครงการ National e-Payment นับเป็นการพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนในการจัดทำใบกำกับภาษี รวมทั้งการนำส่งรายงานการทำธุรกรรมทางการเงิน และการนำส่งภาษีเมื่อมีการชำระเงินผ่านระบบ e-Payment อันจะช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนของภาคเอกชน ในการจัดทำเอกสารและการชำระภาษี

ประโยชน์ของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ข้อดีที่เห็นชัดเจนที่สุดในการเปลี่ยนมาใช้งาน e-Tax Invoice & e-Receipt ก็คือการ “ลดต้นทุน” อาทิ

  1. ลดต้นทุนกระบวนการจัดทำ ลดต้นทุนกระดาษ ลดต้นทุนเวลา
  2. ลดต้นทุนการนำส่ง ลดต้นทุนในการจัดส่งเอกสารไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
  3. ลดต้นทุนพื้นที่จัดเก็บ ไม่ใช้พื้นที่สำนักงาน หรือคลังจัดเก็บเอกสาร ลดการดูแลจัดการค้นหา

ทั้งนี้ ภาคเอกชนก็สามารถนำระบบการออกเอกสารต่างๆ มาใช้ในองค์กร และติดต่อกับลูกค้าได้ ซึ่งจะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับทั้งองค์กร บริษัท และคู่ค้า ตลอดจนลูกค้าอีกด้วย

หากคุณต้องการให้ธุรกิจเข้าถึงกลุ่มลูกค้าบนโลกออนไลน์ สร้างผลลัพธ์ทางการตลาดได้อย่างยั่งยืน เรายินดีให้คำปรึกษาในสิ่งที่คุณต้องการทำให้ธุรกิจของคุณเป็นที่รู้จักมากขึ้น ติดต่อเราได้ที่ 093 696 4498

 E-mail: mongkontep@pkindev.com, Website: www.pkindev.com, Line OA: https://lin.ee/po8XduU

Phuket Innovative Development Co., Ltd. ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC29110 และรางวัลการันตีมากมาย